Home


Liedboek 2013 - Zingen en bidden in huis en kerk


Zoekregister door Ronald van Drunen


Inleiding
Voor cantores en organisten bestaat een deel van de voorbereiding op de eredienst uit het zoeken naar passende koorzettingen, orgelliteratuur, begeleidingen, intonaties en voorspelen.
De verschijning van het nieuwe 'Liedboek,zingen en bidden in kerk en huis' was voor mij aanleiding om mijn muziekbibliotheek te herzien en volledig 'om te nummeren'. Aangezien er geen overzichten van liederen in andere talen, gelijke melodieën in het liedboek en verwijzingen naar het 'oude' liedboek en andere liedbundels beschikbaar waren, ben ik hiermee zelf aan de slag gegaan.
Na de verspreiding van mijn overzicht in juni 2013 ontstond het idee voor deze aanvullende registers bij het liedboek.
Voorbeeld en inspiratiebron waren de overzichten van Liuwe Tamminga in de uitgave 'Orgelliteratuur' (1984) en in 'Compendium bij het Liedboek voor de kerken'.
Het overzicht 'Liederen voor kinderen' is tot stand gekomen in samenwerking met Wout van Andel en Els Lagerweij.
Deze aanvullende registers zijn in eerste instantie bedoeld voor kerkmusici, organisten en cantores. Dit blijkt onder andere uit de talrijke melodieverwijzingen bij de anderstalige liederen en de verwijzingen naar andere liedbundels.
Buitenlandse begeleidingsbundels, zoals die bij het 'Evangelisches gesangbuch', bieden een schat aan begeleidingen die ook voor begeleiding van liederen uit het Liedboek goed bruikbaar zijn.
Dit document is vrij beschikbaar en kan kosteloos worden gekopieerd, gepubliceerd en verspreid op voorwaarde van bronvermelding.
Omdat een naslagwerk als dit nooit volledig en foutloos kan zijn, vraag ik gebruikers om correcties, opmerkingen of aanvullingen te sturen naar: rvdrunen@planet.nl

Ronald van Drunen, kerst 2013.

 

1. Componisten van liedmelodieën
2. Dichters en vertalers van liedteksten
3. Alfabetisch register
4. Nederlandse liederen
5. Duitse liederen
6. Franse liederen
7. Engelse melodie-aanduidingen (tunes)
8. Engelse liederen
9. Latijnse liederen en liturgische gezangen
10. Canons
11. Liederen voor kinderen
12. Verwijzingen naar andere liedbundels
13. Leeswijzer

 

 


Zoekregister door Chris van Bruggen


Inleiding
De registers uit het liedboek zijn gescand en vervolgens via een database in een andere opmaak gezet.
De registers achter in het liedboek hebben een te klein lettertype en alleen het nummer wordt genoemd.
Dit veroorzaakt veel bladeren in een boek met erg dunne blaadjes.

Er zijn 3 registers gemaakt:

a. Register op bijbelplaatsen
b. Register op bijbelplaatsen per beginregel lied (dat is nieuw)
c. Register op liturgisch gebruik.

Het boekje is in te zien in PDF-formaat en daardoor ook eenvoudig doorzoekbaar.

Het gehele boekje (formaat a5) heeft 181 bladzijden.

U mag het boekje op uw website zetten en men mag het gehele boekje gratis downloaden
Een geprint boekje in een ringbandje is eventueel te bestellen voor € 12,50 bij Chris van Bruggen chrvbruggen@hetnet.nl

Omdat het registers betreft die afkomstig zijn uit het liedboek (en dus niet door mij zijn uitgezocht) heb ik toestemming gevraagd om dit te mogen verspreiden.
Deze toestemming werd verleend door de BV Liedboek directeur (Nico de Waal)


Chris van Bruggen