Home


Archief 2015Februari


 • Opmaat: Kirchentag door Sebastiaan 't Hart
 • Keep it simple, stupid! Of, misschien toch liever niet? Overpeinzingen bij het Nieuwe Liedboek en de Bijbel in Gewone Taal door Dick Wursten
 • Nogmaals Psalm 119 - Vorm en inhoud door Pieter van der Lugt
 • Signalement: ‘allons diner' Cees-Willem van Vliet
 • Singende Ökumene - Jürgen Henkys 85 jaar door Wim Kloppenburg
  Hij bezocht op 29 november jl. in Berlijn het feest dat de Evangelische Kirche organiseerde ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de theoloog en dichter Jürgen Henkys. Kloppenburg haalt herinneringen op aan zijn eerste ontmoeting met Henkys in 1975, tijdens het hymnologiecongres in Groningen. Henkys maakte toen kennis met het Liedboek voor de Kerken en was er zo enthousiast over dat hij tijdens de terugreis naar Berlijn al meteen het eerste lied in het Duits vertaalde. Op die eerste vertaling zijn er vele gevolgd, bijvoorbeeld ‘Singt Jubilate’. Klik hier voor een opname van dit lied door de Evangelische Kantorei Duisburg o.l.v. Horst Weber (uitzending IKON-radio, 8 mei 1983).
 • Advent in Berlin door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage: De Heer is waarlijk opgestaan GvL 424 (Aart de Kort)
 • Portret Aart de Kort: Geïnfecteerd door Engelse kerkmuziek door Sebastiaan 't Hart
 • Liedbespreking GvL 424: Dominus surrexit vere, alleluia door Wim Kloppenburg
  Bespreking van het Paaslied ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ (GvL 424)waarin verschillende klassieke Paasgezangen meeklinken. De tekstsamenstelling is van J.C. van Leeuwen, van wie nauwelijks biografische gegevens bekend zijn. Lezers die opheldering kunnen verschaffen, worden vriendelijk verzocht een berichtje te sturen naar redactie@muziekenliturgie.nl
  Geluidsbestand
  Duitse tekst
 • Verbeelding - Moshe Zvi HaLevi Berger Psalm 107 door Janieke Mollenhorst
 • Franz Tunder en de Noord-Duitse Koraalfantasia (2) door Pieter Dirksen
 • Evangelical Lutheran Worship - Amerikaans-Lutherse inlvoed in het Nieuwe Liedboek door Janieke Mollenhorst

 


April

 

 


Juni

 • Opmaat: door Wim Kloppenburg
  ‘Eerbied voor het Woord en voor de woorden’ – over Bijbelvertaling, Liedboek en commissaris Maigret...
 • Thomas Attwood en de Engelse kerkmuziek in zijn tijd door sebastiaan 't Hart
 • “In orthodoxe kringen is heel weinig liturgisch besef aanwezig” - In gesprek met KVOK-voorzitter Henk Eijsenga door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: Peripatos Cees-Willem van Vliet
 • Componist van het *holy minimalism’: Arvo Part 80 jaar door Janieke Mollenhorst
 • Muziekbijlage Lied 42a door Dennis Vallenduuk
 • Liedbespreking: Zoals een hert reikhalst door Wim Kloppenburg
 • Johann Zundel door Wim Kloppenburg
  Onbekend, maar zeer bemind; over John Zundel, die heel wat méér heeft geschreven dan de melodie van ‘Wat de toekomst brengen moge’!
 • Verbeelding: All Saints II van Wassily Kandinsky door Janieke Mollenhorst
 • Muziek lezen met de vingers -de historie van de NOV-collectie in braille Willem Jan Cevaal
 • In memoriam Ad den Besten (1923-2015) door Wim Kloppenburg
  Hij herdenkt deze dichter en bespreekt enkele van zijn vrije gedichten en zijn kerkliederen. In het hier te beluisteren fragment vertelt Ad den Besten over zijn affiniteit met de liederen van Paul Gerhardt (IKON-radio, 31-10-1976).
 • Spelenderwijs: “Rechtop, adem eronder, met hart en ziel!” - In gesprek met Hanna Rijken door Janieke Mollenhorst
 • In memoriam Juul Ouwehand (1921-2015) door Wim Kloppenburg
  Als secretaris van het Centrum voor de Kerkzang speelde deze kerkmusicus een belangrijke rol in de liturgische en kerkmuzikale vernieuwingen rondom het Liedboek voor de Kerken. In het nieuwe Liedboek is helaas slechts één melodie van zijn hand opgenomen (Lied 659).


Augustus

 • Opmaat: Muziek spelen loont door Janieke Mollenhorst
 • De regels van het spel - de Generale regeling voor de kerkmusici door Peter Ouwerkerk
 • Lieteboek, Sjonge en bidde thüs en yn tsjerke -De Friese editie van het nieuwe Liedboek door Jan Breimer
 • Signalement: Tour Cees-Willem van Vliet
 • Toekomst Kerkmuziek(.nl) - Enquête naar de Friese kerkmuziek Ulbe Tjallingii
 • Liedbespreking: Mijn toevlucht is de Here God (NLB 31a) door Wim Kloppenburg
  - Mijn toevlucht is de Here God. Een ‘ingedikte’ psalm. Psalm 31 is te lang om in z’n geheel te zingen. Voor het nieuwe Liedboek schreef Jaap Zijlstra daarom een lied dat de inhoud beknopt samenvat (Lied 31a). Rijk Jansen maakte er een melodie bij en schreef ook de bewerkingen voor de muziekbijlage van dit nummer van M&L. Wim Kloppenburg wijdt er een korte bespreking aan.
 • Muziekbijlage NLB 31a  door Rijk Jansen
 • De totstandkoming van de Generale regeling voor de kerkmusici -
  Jan van Alten (1922-2015) door Janieke Mollenhorst
 • Verbeelding: Henk Helmantel, Interieur van het kerkje in Oostum - Bij de veertigste sterfdag van Frits Mehrtens door Wim Kloppenburg
  - Verbeelding. Veertig jaar geleden, in augustus 1975, kwam de kerkmusicus Frits Mehrtens bij een verkeersongeluk om het leven. De bekende schilder Henk Helmantel was op dat moment bezig aan een schilderij van het interieur van het kerkje van Oostum. Onder de indruk van de plotselinge dood van Mehrtens droeg Helmantel het schilderij op aan zijn nagedachtenis.
  Frits Mehrtens was in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw vooral bekend door zijn radio- en tv-uitzendingen voor het IKOR. In dit geluidsfragment is de stem van Mehrtens te horen bij de ingebruikneming van het Liedboek voor de Kerken (19 mei 1973)
 • ‘Neem de piano serieus in de kerk’ -In gesprek met Jan Marten de Vries door Sebastiaan 't Hart
 • Met mensenwoorden -Over de Bijbel in Gewone Taal in Muziek Et Liturgie door David de Jong
 • ‘Zingen is belangrijk, daar blijf ik op hameren’ -In gesprek met Sytze de Vries  door Sebastiaan 't Hart

 Oktober

 • Opmaat: Verdwalen door Willem Jan Cevaal
 • Dr. Albert Schweitzer - theoloog, filosoof, tropenarts en Bach-kenner door Willem Jan Cevaal
 • De spreekteksten in het nieuwe Liedboek - Experiment geslaagd?Bettine Siertsema
 • In memoriam Jan van Alten door Rein van der Kluit
 • Signalement door Cees-Willem van Vliet
 • Muziekbijlage: Psalm 137/Super flumina Babylonis (Bert Stolwijk)
 • Liedbespreking: Klaaglied uit de ballingschap (Psalm 137) door Wim Kloppenburg
 • Portret Bert Stolwijk - *Nieuwe dingen doen én het goede van de traditie blijven doorgeven’ door Sebastiaan 't Hart
 • Melchior Vulpius - Motetten voor advent en kerst’ door Sebastiaan 't Hart
 • Bespreking Werkboekje 40 ‘Van vieren weten’ -Kwaliteit en liturgisch besef door Aone Reitsma
 • Verbeelding: The Nativity (1961) van Edward Kienholz door Janieke Mollenhorst
 • Bespreking Airs Allemans (Quirinus van Blankenburg) door Sebastiaan 't Hart


December

 • Opmaat: Licht door Peter Ouwerkerk
 • Nicolaus Bruhns: Groot componist met een klein oeuvre door Janieke Mollenhorst
 • Spelenderwijs: ‘De stem gaat altijd voor alles uit’ - lona in het Liedboek door Sebastiaan 't Hart
 • Verbeelding: Zoutsculptuur in de kapel van de heilige Kinga door Janieke Mollenhorst & Lonneke Snijders
 • De banalisering van de genade - Nog eens BGTdoor Dick Würsten
 • Gewone taal (slot) door Oane Reitsma
 • Liedbespreking: De hemelse smederij (Lied 447) door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage: ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’ (Lied 447) Wout Bosschaart
 • Portret: ‘Kerk en religie hebben hier en belangrijke functie’ - In gesprek met Wout Bosschaart door Janieke Mollenhorst
 • Een Vlaming in Italiaanse dienst - Cipriano de Roredoor Willem Jan Cevaal
 • Signalement: Et incarnatus estdoor Cees-Willem van Vliet
 • Op zoek naar jonge organisten - Verslag ECPCM-congres in Straatsburg door Peter Ouwerkerk
 • Bespreking: Handboek voor kunst in de kerk door Oane Reitsma
 • Bladenoverzicht door Willem Jan Cevaal