Home


Archief 2013

 

 

 

 

December

  • Opmaat: Kerkmuziek als harddrug door Willem Jan Cevaal
    • Ter bevordering van de Andacht - Leven en werk van Daniël Gottlob Türk door Sebastiaan 't Hart
    • De ‘echte’ zaaier? door Wim Kloppenburg
    • Verbeelding: The "Greeting" van Bill Viola door Sara Wiersma
    • Buitenlandse invloed in het Liedboek door Janieke Mollenhorst
    • Signalement: Stinkende etterzweren en ander ongerief door Roel A. Bosch
    • Muziekbijlage: Welzalig wie de rechte wegen gaan (Lied 119) door Hans Leenders
    • Liedbespreking: Psalm 119 - vorm en inhoud door Wim Kloppenburg
    • Portret Hans Leenders: ‘De psalmen zijn een onuitputtelijke bron’ door Willem Jan Cevaal
    • Verslag European Conference for Protestant Church Music door Janieke Mollenhorst
    • De ‘Heilighe daghen’ van Constantijn Huygens door Wim Kloppenburg
    • The public launch o f an ‘impossible task’ door Wim Kloppenburg
    • Bladenoverzicht door Willem Jan Cevaal
    • Bespreking cd Haarlemmer Orgelboek door Willem Jan Cevaal

 

Oktober

  • Opmaat Kunst doet verlangen door Peter Ouwerkerk
    • Vriend tegenover Ploert en Schender - Huub Oosterhuis en de psalmen door Bettine Siertsema
    • Huub Oosterhuis 80 jaar door Janieke Mollenhorst
    • Verbeelding: The Statue of Reconciliation door Janieke Mollenhorst
    • Spelenderwijs: Het nieuwe liedboekliederen voor kinderen en jongeren door Willem Jan Cevaal
    • Liedbespreking: het lied Maranatha Nieuwe Liedboek 453
    • Muziekbijlage: Met de boom des levens (Lied 547) Download de Orgelbegeleiding
    • Portret Mathijs Kraan: ‘Ik kom handen en hersenen tekort' door Janieke Mollenhorst
    • Ein köstlich Ding door Wim Kloppenburg
     Wim Kloppenburg plaatst enkele kritische kanttekeningen bij Psalm 92a in het Nieuwe Liedboek, een zeer vrije tekst van Karel Eykman op een melodie van Rolf Schweizer. Eigenlijk herinnert alleen het eerste couplet aan Psalm 92, de overige strofen zijn een geheel vrije, speelse toevoeging, waarin we worden opgeroepen God te loven met "toeters en bellen" en "stampen met de voet". Kloppenburg vindt dit "net iets te geforceerd-leuk", en het staat wel erg ver af van de psalmverzen uit de Lutherbijbel waarvoor Rolf Schweizer zijn melodie schreef: "Es ist ein köstlich Ding dem Herren danken".
     Geïnspireerd door het Duitse origineel met z'n swingende melodie schreef Kloppenburg indertijd voor het IKON-kinderkoor een "jazzy" orgelbegeleiding, die in de begeleidingsbundel bij het Nieuwe Liedboek helaas een kleine terts omlaag is getransponeerd. De originele versie is afgedrukt in M&L; de opname kunt u via onderstaande link beluisteren. Het kinderkoor van de IKON staat onder leiding van Marijke Bleij-Pel, Wim Kloppenburg bespeelt het orgel. De opname is gemaakt in 1981 in de Paaskerk te Amstelveen. [link: Es ist ein köstlich Ding]
    • Het doopsgezinde kerklied door Janieke Mollenhorst
    • Signalement: Het zuchten is verstomd door Roel A. Bosch
    • Graag een remonstrants geluid - Interview met Gerrie Meijers en Dennis Vallenduuk door Sebastiaan 't Hart
    • The Pity o f War (2) - Benjamin Brittens War Requiem door Peter Ouwerkerk
    • Enkele persoonlijke opmerkingen bij het nieuwe liedboek door Jan van Biezen


Augustus

   • Opmaat: Feestloze helft? door Wim Kloppenburg
   • Ontwikkelingen binnen de remonstrantse liturgie door Tjaard Barnard
   • Van sandwich naar kameel: Liturgische ontwikkelingen in baptistengemeenten door Teun van der leer
   • Verbeelding: De Croene Kathedraa door Janieke Mollenhorstl
   • De open ruimte van een schuilkerk door Ciska Stark
   • Signalement: Bah, dat was haast te mooi door Roel A. Bosch
   • Muziekbijlage: De dag gaat open (Jaco van Leeuwen)
   • Liedbespreking NL 217 door Wim Kloppenburg
   • Dopers en liturgie door Beatrix Jonker-Voort
   • Pluraliteit - Liturgische dynamiek en kerkelijke identiteit in de Protestantse Kerk in Nederland door Marcel Barnard
   • Spelenderwijs: De psalmen in het Liedboek Sebastiaan 't Hart

 

Juni

 • Opmaat: Persoonlijk samen (mede)werken door Janieke Mollenhorst
 • Paul Hindemith (1895-1963) door Wim Kloppenburg
 • De Mis van Paul Hindemith door Wim Kloppenburg
 • Verbeelding:Jacob en de engel (Friso ten Holt) door Janieke Mollenhorst
 • De Bijbel en het programmaboekje door Wim Kloppenburg
 • Portret Gereon Krahforst: Een kleine Duitse kerkmuziek-maffia in Amerika door Willem Jan Cevaal
 • Muziekbijlage: LvdK 128/Nieuwe Liedboek 437 door Gereon Krahforst
 • Liedbespreking: ‘O Heiland, reiss die Himmel auf’ door Wim Kloppenburg
 • Presentatie en festival Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk door Janieke Mollenhorst
 • Signalement: het boek dat je hoopte dat zou komen door Role A. Bosch
 • Presentatie Liedboek 2013 - een impressie door Peter Ouwerkerk
 • Friestalige versie van het Liedboek door Oane Reitsma
 • Bespreking: Het nieuwe Liedboek in woord en beeld (Jan Smelik) door Peter Ouwerkerk
 • Wandelen in de tuin van Palestrina - Richard Wagners editie van Palestrina’s Stabat mater door Willem Jan Cevaal
 • The Passion als evangelisatie? door Wim Kloppenburg


April

 • Opmaat: Adieu Liedboek... door Sebastiaan 't Hart
 • The Pity of War (01) - Benjamin Brittens War Requiem door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: De muziek van je leven door Roel A. Bosch
 • Cornelis de Leeuw, Edammer door Willem Jan Cevaal
 • Studiedag Liturgische dynamiek en kerkelijke identiteit - Een verslag door Oane Reitsma
  “Aan haar feesten herkent men de kerk.” Deze gevleugelde woorden van theoloog K.H. Miskotte bleken bewaarheid op de studiemiddag van de bijzondere leerstoel Liturgiewetenschap (VU/PThU) en de onderzoeksgroep Practices van de Protestantse Theologische Universiteit. Zij organiseerden op 14 februari in Amsterdam een studiemiddag over actuele liturgische ontwikkelingen bij de Doopsgezinden, Baptisten, Hersteld Hervormden, Protestantse Kerk in Nederland, Remonstranten en Vrije Evangelische Gemeenten. Een balans is moeilijk te maken. De voorlopige conclusie is: diversiteit. In de loop van dit jaar zullen we in een themanummer de denominaties in onderling debat laten gaan. In dit nummer de stand van zaken.
 • Liedbespreking: Begin maar bij het begin: Psalm 1 vers 7... door Wim Kloppenburg
 • Portret: Een kerkmusicus moet zichtbaar zijn -Interview met Rien Donkersloot door Willem Jan Cevaal
 • Muziekbijlage: Psalm 1 voor gemeente, koor en orgel (Rien Donkersloot)
 • K(r)oningslied door Wim Kloppenburg
 • Verbeelding: Verworpen en opgestaan (Christus van Assy) door Lisette Almering
 • Nieuw liedboek in Tsjechië - Gesangbuch: eine lebendige musikalische Encyclopedie door Janieke Mollenhorst
 • Het Dankse Salmebog (2002) door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs door Peter Ouwerkerk
 • ‘Zingt bij beurte’ - De voorzanger in de liturgie  door Sebastiaan 't Hart
 • Bespreking door Wim Kloppenbrug Harrie de Hullu: "Tijd voor het geheim van Christus. Het liturgisch jaar in de gereformeerde kerkdienst.
 • Bespreking door Wim Kloppenbrug Jan Stulen: "De Tao van het dirigeren".

 

Februari

 • Opmaat: Dan wordt het een toneelstukje door Oane Reitsma
 • Aleksandr Gretsjaninov en de orgelIiturgie door Olga de Kort
 • Signalement: Opdringerig
 • Koester de namen - In gesprek met Sytze de Vries en Toon Hagen door Janieke Mollenhorst
 • Thomas Selle (1599-1663) door Sebastiaan 't Hart
 • Muziekbijlage: Tussentijds 183
 • Liedbespreking: Veni Creatrix Spirita? door Wim Kloppenburg
 • Bespreking: ‘De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20ste eeuw’ (Hans Jansen) door Wim Kloppenburg
 • ‘Een volmaakt Psalmboek’ -Het Nut en dienstig Zang-Boekje van Hendrik Arondeus  door Sebastiaan 't Hart
 • Andere tijden - De introductie van het Liedboek-1973 door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs
 • Liedsuggesties: 5 - 19 mei 2013 door Pieter Endedijk