Home


Archief 2012

 

 

 

 

December

 • Opmaat: Wibbedibie door Wim Kloppenburg
 • ‘Aan de kerkmuziek heb ik altijd veel plezier beleefd’ - Herman Strategier (1912-1988) door Willem Jan Cevaal
 • Signalement: Participatie door Roel A. Bosch
 • Nieuw liedboek: profiel en beleid door Anje de Heer
 • Opmaat 2 - een impressie door Arie de Bruijn
 • Portret Jurriaan Berger: ‘Rode draad is het bij elkaar brengen van verschillende tradities’ door Sebastiaan 't Hart
 • Muziekbijlage Tussentijds 145 - "Alles wat over ons geschreven is" door Jurriaan Berger
 • Liedbespreking: Gij zijt in glans verschenen door Wim Kloppenburg
 • Als ergens klokken luiden, zorg ik dat ik in de buurt ben’ - in gesprek met Daan Manneke door Janieke Mollenhorst
 • In memoriam Inge Lievaart (1917-2012) door Wim Kloppenburg
 • ‘De Volkskrant obzaterdag’... door Wim Kloppenburg
 • Namen als sterren in de nacht - overeen liturgisch St.-Nicolaaslied door Sebastiaan 't Hart
 • Verslag European Conference for Protestant Church Music door Janieke Mollenhorst
 • Bladenoverzicht door Willem Jan Cevaal
 • Liedsuggesties 13 februari - 28 april 2013 door Pieter Endedijk

 

Oktober Themanummer: Carols

 • Opmaat: Stresstest door Peter Ouwerkerk
 • Christmas Carols: wat zijn dat precies? door Sebastiaan 't Hart
 • De paradox van defelix culpa door Wim Kloppenburg
 • De nederdaling ter helle door Wim Kloppenburg
 • Spelenderwijs briefwisseling tussen Aart de Kort en Janieke Mollenhorst
 • "De carol moet op de eerste plaats 'echt' muziek zijn" - Interview met Jan Valkestijn door Janieke Mollenhorst
 • De Trinity Carol Roll door Willem Jan Cevaal
 • Psalm 27 uit Gezangen voor Liturgie door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage: Meditatie over Psalm 27 van Wouter van Belle
 • Portret Wouter van Belle: 'Bizar hè?' - Hoe een buitenkerkelijke jongeman kathedraalorganist werd door Wim Kloppenburg
 • Benjamin Brittens A Ceremony of Carols door Peter Ouwerkerk
  Interview met Peter Ouwerkerk door Musica Religiosa
 • Johannes Gijsbertus Bastiaans' vocale werken door Jan ten Bokum
 • Signalement: Muziekprofel door Roel A. Bosch
 • Christmas Carols binnen de Tiernapojat en de Wigilia door Janieke Mollenhorst
 • Bespreking Heel mijn ziel: Onberijmde psalmen - op twee manieren door Wim Kloppenburg


Augustus Themanummer: Jan Pieterszoon Sweelinck

 • Kerkelijke leven en muziekcultuur in Amsterdam ten tijde van Sweelinck door Henk Verhoef
 • De Amsterdamse orpheus - het leven van Jan Pieterszoon Sweelinck doorWim Kloppenburg
 • Psaumes de David - Jan Pieterszoon Sweelinck door Janneke Mollenhorst
 • Cantiones omni melle dulciores - Zangstukken zoeter dan honig door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage: Tussentijds 9 door Kris Wittevrongel
 • Liedbespreking: Tussentijds 9, een intochtslied dat snel ingang heeft gevonden door Wim Kloppenburg
 • "De muziek van Sweelinck is eigenlijk altijd perfect" - Interview met Harry van der Kamp door Sebastiaan 't Hart
 • Signalement: De mussen in de heg Roel A. Bosch
 • De vergeten hugenotenpsalters van Poitiers, parijs en Lyon door Dick Würsten
 • "Als in syn vaders plaetse" - Over het leven van Dirck janszoon SWeelinck door Sebastiaan 't Hart
 • Liedsuggesties: 2 december 2012 t/m 10 februari 2013 door Pieter Endedijk
 • Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland - Een merkwaardig geheel door Wim Kloppenburg

 

Juni Themanummer: Liturgie bij rouw en uitvaart

 • Barbara van Nicodemië - Patrones van de stervenden, behoedster van mijn werkers en tunnelbouwers door Hans van Haeften
 • De kerzang is vertsild geraakt - Interview met Daniël Rouwkema door Peter Ouwerkerk
 • De uitvaartdienst - Een pleidooi voor de heilzame routine van de litrugie door Wim Kloppenburg
 • In de duisternis verwachten wij het licht door Wim Kloppenburg
 • Liturgische spiritualiteit bij afscheid door Thomas Quartier
 • Livemuziek bij uitvaarten door JaniekeMollenhorst
 • Muziek voor uitvaartdiensten door Sebastiaan 't Hart
 • Orgel en organisten op Zorgvlied door Cevaal Jan Willem
 • Psalm 2 De storende Kerstpsalm door Wim Kloppenburg

April

 • Opnieuw een Nederlandse Matteüs-passie door Sebastiaan 't Hart
 • Mis werd voor Alphons Diepenbrock een molensteen om zijn nek door Franz Straatman
 • Alt-sax, es-cornet en orgel - Interview met Jan de Jong door Peter Ouwerkerk
 • Negentig worden is geen kunst, het is een gunst - Bernard Smilde 90 jaar door Oane Reitsma
  Op 28 januari werd in de Leeuwarder Jacobijnerkerk een bijeenkomst van de Fryske Akademy georganiseerd, waar Bernard Smilde in het zonnetje werd gezet vanwege zijn 90ste verjaardag. Bij deze gelegenheid werd het boek ‘Dr. Bernard Smilde: Tûzenpoat en trochsetter’ gepresenteerd, waarin vijftien prominente schrijvers schrijven over aspecten van Smildes leven en werk in kerk, theologie, musicologie en frisistiek.
  Omdat de meeste artikelen in het Fries zijn geschreven, in Muziek en Liturgie Nederlandse samenvattingen van al deze boeiende artikelen.
 • Een Nederlandse Johannes door Peter Ouwerkerk
 • Com nu met sang! - Valerius en zijn Gedenck-clanck door Wim Kloppenburg
 • Gingen de luiken open? Of toch niet? Room katholiek kerkmuziek in Nederland in de tijd van Diepenbrock door Anton Vernooij

 

Februari

 • Kleinschalige liturgie door Peter Ouwerkerk
 • De werken van Hans Leo Hassler en Giovanni Gabrieli door Peter Ouwerkerk
 • "Alleluja, den blijden toon" - Een Paaslied uit Ootmarssum door Wim Kloppenburg
 • De concertzaal en het Liedboek door Roel A. Bosch
 • Reactie op "Pop(ulaire)e muziek in de kerk door Kees Blijdorp
 • De muziek in de San Marco door Willem jan Cevaal
 • "Übung der Gottseligkeit" - Johann Crüger (1598-1662) door Wim Kloppenburg
 • Portret Bernard Bartelink door Sebastiaan 't Hart
 • Tot verstaan komen - Gadamer's hermeneutiek en kerkmuziek door Oane Reitsma