Home


Archief 2010


December


  • Mogelijkheden en moeilijkheden door Jan Dirk Wassenaar

    Jan Dirk Wassenaar bespreekt in zijn artikel de mogelijkheden en moeilijkheden van preken in de volkstaal. Mede op basis van historisch bronnenmateriaal signaleert hij een toenemende waardering voor het gebruik van dialect/streektaal in de kerk. De voorstanders vinden dat de boodschap hen meer raakt als deze in de eigen taal wordt gesproken. Wassenaar verwijst daarbij naar Anne van der Meiden, die spreekt over 'vleeswording'.

    Tegenstanders zijn vooral te vinden in orthodoxe hoek, al moet daarbij worden aangetekend dat men daar in het algemeen fel gekant is tegen alles wat afwijkt van de Statenvertaling. Op de zogeheten bible belt zijn bijbelvertalingen of kerkdiensten in de streektaal dan ook een zeldzaamheid. Overigens is het bezwaar tegen de bijbel in huis-, tuin- en keukentaal wijder verbreid. Over God en eeuwigheidswaarde spreek je met iets meer afstandelijkheid.

    Samen met zus Fanny kreeg Felix Mendelssohn les van Carl Friedrich Zelter. Deze concentreerde zich met name op muziek uit de achttiende eeuw, waardoor Mendelssohn al op vroege leeftijd in contact kwam met de muziek van Bach. Zelter onderwees Mendelssohn in harmonie, contrapunt, becijferde bas en harmonisatie.