Home


Archief 2010


April


 • De Haarlemse Koorschool St. Bavo

  Haarlem kan bogen op een lange geschiedenis als het gaat om koorscholen. Al in de late 14de eeuw was er een stadsschool waarvan de jongens de kerkzang in de oude Bavo moesten verzorgen. De reformatie maakte hieraan een abrupt einde. In 1578 werd Haarlem definitief protestant en verdween de koorschool.

  Aan het eind van de 19de eeuw gingen stemmen op de koorschooltraditie nieuw leven in te blazen. Met de benoeming van Louis Kat tot kapelaan van de in 1898 ingewijde Bavo-kathedraal namen deze plannen vanaf 1937 een hoge vlucht. In 1946 leidde dit tot de oprichting van de Stichting Muziekinstituut Sint Bavo.


  Louis Kat (1904-1958)

  Na het overlijden van Kat in 1958 raakte de koorschool in zwaar weer. Pas met de benoeming van Jan Valkestijn in 1963 keerde het tij. In 1989 nam Fons Ziekman het stokje over. Onder zijn leiding werden vanaf het schooljaar 1992/'93 ook meisjes toegelaten tot de school.


  Groepsfoto van de diverse koren van de Kathedrale koorschool Haarlem

  Op dit moment telt de koorschool zo'n 65 leerlingen, verdeeld over de groepen 5 tot en met 8. De primaire taak van het instituut is het verzorgen van de liturgische muziek in de nabijgelegen Kathedrale basiliek St.-Bavo.