Home


Archief 2010


Februari


  • Kinderlied in Duitse reformatie

    Alvorens in te gaan op het kinderlied in de Duitse reformatie, schetst Sebastiaan 't Hart de rol van kinderen in de vroege kerk. Uit tal van bronnen valt op te maken dat zij daarin een belangrijke plaats innamen. Overigens ging het daarbij meestal om jongens, meisjes werden al snel uitgesloten van actieve deelname aan de liturgie.
    Met de reformatie verdwenen veel koorscholen. Om de gemeentezang nieuw leven in te blazen, zagen Luther en Calvijn een belangrijke rol weggelegd voor kinderen. Zo schreef Luther naast catechetische liederen een viertal 'echte' kinderliederen. Vom Himmel hoch is daarvan het bekendst.
    In de 16de eeuw heeft vooral Nicolaus Herman (1500-1561) zich beijverd voor het geestlijke kinderlied. Hij liet een groot oeuvre na, een aantal liederen is in het Liedboek terug te vinden. Ook verschenen op kleine schaal bundels met meerstemmige muziek voor kinderen, zals van Hans Kugelmann en Martin Agricola.